Sütik: Honlapunkon sütiket alkalmazunk. Olvass tovább a sütikről itt. Bezár
Bezár
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

Weboldal Felhasználási Feltételek

UTOLSÓ FRISSÍTÉS DÁTUMA: 2022. 11. 09

 1. A jelen oldal (továbbiakban – „Avon Shop”) üzemeltetője az Avon Cosmetics Hungary Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti u. 3.; bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán Cg. 13-09-075730 szám alatt) (továbbiakban – „Avon”). Az Avon az Avon Shop felhasználói részére hozzáférést tesz lehetővé különböző, a hozzá, illetve az általa forgalmazott termékekhez kapcsolódó tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz, amely egyebek mellett audiovizuális tartalmat, képeket, szöveget, adatot és egyéb tartalmat, szolgáltatást foglal magában (továbbiakban – „Szolgáltatás”). Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási Feltételeket (továbbiakban - „Felhasználási Szerződés”) az Avon Shop használata előtt. Az Avon Shop használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási Szerződés rendelkezéseit. Amennyiben Ön nem ért egyet a Felhasználási Szerződés bármely rendelkezésével, úgy kérjük, hogy az Avon Shop oldalt ne használja. Továbbá, az Avon Shop oldal használatával Ön kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, illetve amennyiben Ön idősebb, mint 16 éves, úgy kijelenti, hogy törvényes képviselői az Avon Shop oldal használatához hozzájárultak. Amennyiben Ön fiatalabb, mint 16 éves, vagy nem rendelkezik törvényes képviselői hozzájárulással vagy a 18 éves kort még nem érte el, úgy az Avon Shop oldal használatára nem jogosult.
 2. Az Avon fenntart minden jogot a jelen Felhasználási Szerződés részben vagy egészben történő módosítására azzal, hogy a megváltozott feltételeket az Avon megfelelő módon közli Önnel akár a megváltozott feltételek Avon Shop oldalon történő közzétételével is. A jelen Felhasználási Szerződés legutóbbi módosítását az Avon az „UTOLSÓ FRISSÍTÉS DÁTUMA” feliratnál jelzi, mely felirat a Felhasználási Szerződés felső részén található meg. Az Avon Shop oldal Felhasználási Szerződés megváltozását követő használata a módosítások elfogadását jelenti az Ön részéről azzal, hogy bármely jelentős módosítása a jelen Felhasználási Szerződésnek nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz nem alkalmazható olyan jogvitákban Ön és az Avon között, amely jogvita az aktuális módosítást megelőző Felhasználási Szerződésből származik. Amennyiben Ön nem ért egyet az aktuális módosítással, úgy kérjük, ne használja az Avon Shop oldalt a továbbiakban.
 3. Az Avon úgyszintén fenntart minden jogot arra, hogy az Avon Shop oldalt magát módosítsa vagy megszüntesse, a jövőben az oldal használatáért használati díjat vezessen be, továbbá, hogy az Avon Shop használói egy részére vagy minden felhasználó részére különböző ajánlatokkal éljen.
 4. A jelen Felhasználási Szerződés során az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
  "Avon Tanácsadói Szerződés": a szerződés, amelyet az Avon és az Avon Tanácsadó kötött annak érdekében, hogy az adott személy Avon Tanácsadóként kinevezésre kerüljön.
  "Avon Tanácsadó": az a személy, aki érvényes és hatályos tanácsadói szerződéssel rendelkezik és a Tanácsadói Oldal használata során mindvégig aktív marad, továbbá akinek nem áll fenn 79. napnál régebbi lejárt tartozása az Avon felé.
  “Adásvételi szerződés”: olyan szerződés, mely a Vásárló és az Avon Cosmetics Hungary Kft. között jön létre annak következtében, hogy a Vásárló megrendelését az Avon Cosmetics Kft. visszaigazolja.
  “Katalógus”: időszakosan megújuló elektronikusan és papíralapon elérhető, Avon termékeket és promóciókat tartalmazó kiadvány.
  “Kampány:” az egyes elektronikusan és papíralapú Katalógusban megtalálható promóciók és Avon termékek elérhetőségének időtartama, mely időről-időre változtatásra kerül. Az egyes kampányokat arabszámmal jelöljük a www.avononline.avon.hu weboldalon és a katalógus fedőlapján.
  “Termék”: minden termék, amelyet eladásra kínálunk a www.avononline.avon.hu weboldalon.
  “Fogyasztó”:  önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységén kívül eső célok  elérése érdekében eljáró természetes személy, aki az Avon Cosmetics Hungary Kft-vel Avon termék vásárlásra vonatkozó adásvételi szerződést köt.
  “Vásárló”: olyan természetes vagy jogi személy, aki terméket vásárol a www.avononline.avon.hu weboldalon keresztül.
 1. Amennyiben Ön Avon Tanácsadó úgy tudomásul veszi, hogy az Avon Shop használata során Önnek nemcsak a jelen Felhasználási Szerződés rendelkezéseit, hanem az Avon Tanácsadói szerződésben foglaltakat, valamint bármely egyéb Avon irányelv, útmutatás rendelkezéseit is figyelembe kell vennie (így amennyiben Önnek saját Tanácsadói Oldala van, a Tanácsadói Felhasználási Feltételekben foglaltakat is).

Avon termék értékesítése Vásárlók számára:

 1. A Vásárló akár előzetes regisztráció nélkül jogosult megrendelni a avononline.avon.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) elérhető termékeket. Azon Vásárlók, akik a megrendelés leadását megelőzően előzetesen elvégezték a vásárlói regisztrációt, a továbbiakban az általuk megadott e-mail cím és jelszó használatával tudnak belépni megrendelési felületre. Kérjük, hogy saját érdekében az Ön által megadott e-mail címet és jelszót ne ossza meg másokkal, kezelje azokat bizalmasan. A Vásárló köteles haladéktalanul, de nem később, mint 24  órán belül bejelenteni az Avon részére amennyiben azt észleli, hogy az e-mail címet vagy a jelszavát harmadik személy illetéktelenül használta. Minden esetben, amikor az oldal használatát befejezi, javasoljuk, hogy jelentkezzen ki az oldalról.  Az Avon nem vállal felelősséget az e-mail cím és a jelszó harmadik személy által történt jogosulatlan felhasználásával leadott megrendelésekért és az ebből eredő következményi károkért. Önnek jogában áll bármikor törölni a létrehozott regisztrációját amennyiben Ön úgy dönt, hogy a jövőben már nem kíván rendelést leadni a www.avononline.avon.hu oldalon. A regisztráció törlését követően bármikor lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy újra regisztrációt hozzon létre az oldalon. Amennyiben Ön marketing tartalmú megkeresést szeretne kapni az Avon Tanácsadótól, kérjük, járuljon hozzá a hírlevél küldéshez a regisztráció során vagy később bármikor. Ön erről szabadon rendelkezhet, a megadott hozzájárulást bármikor egyoldalúan visszavonhatja a hírlevélben található „Leiratkozom” linkre kattintva.
 2. A megrendelés menete: a Vásárló a avononline.avon.hu oldalon elérhető termékek közül kiválasztja az általa megvásárolni kívánt termékeket és azok darabszámát. Ezt követően a Vásárló kiválasztja a szállítási és fizetési módot. Az Avon a Vásárlót a megrendelés során folyamatosan tájékoztatja az általa kiválasztott terméke(ek) jellemzőiről, az egyes termékek fogyasztói áráról, valamint a teljes megrendelés vételáráról továbbá a Vásárló által kiválasztott szállítási mód után fizetendő költségről és a kiszállítás várható időpontjáról.
 3. Legnagyobb szakmai gondosságunk ellenére sem tudjuk kizárni annak az előfordulását, hogy a avononline.avon.hu oldalon megvásárolható termék(ek) vételára hibásan kerül feltüntetésre az oldalon. Azokban az esetekben, amikor a feltüntetett vételár nyilvánvalóan hibás pl: a termék vételára 0 Ft, az Avon nem köteles Önnek a nyilvánvalóan hibás áron értékesíteni az Ön által megrendelt terméket. Ebben az Avon felkínálja Önnek megvételre az Ön által kiválasztott terméket a helyes vételáron.
 4. Az Avon-tól történő megrendelés során a Vásárló jogosulttá válhat különböző kedvezményekre, részt vehet az aktuálisan meghirdetett promóciókban. Az Avon a jogosultsági feltételeket minden esetben előzetesen elérhetővé teszi a Vásárlók számára. Amennyiben a Vásárló a jogosultsági feltételek valamely előírását megszegi vagy azzal visszaél, az Avon fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a Vásárló által korábban elért előnyt egyoldalúan visszavonja, így különösen visszaigényelje a Vásárlónak a kedvezményes vételár és az árengedménnyel nem csökkentett vételár különbözetét.
 5. Az Avon által meghirdetett ajánlatok és promóciók kizárólag a készlet erejéig érhetők el.
 6. A Vásárló által megrendelt termék(ek)et arra a címre szállítjuk, amelyet Ön megjelölt a megrendelés leadás során.
 7. A Vásárló köteles a megrendelés átvétele pillanatában ellenőrzi a megrendelés szállítására szolgáló doboz sértetlenségét és a megrendelt termékek állapotát. Abban az esetben, amennyiben a megrendelés az átvételt megelőzően felnyitásra került vagy egyéb módon sérült, a Vásárló köteles ezt a tényt haladéktalanul közölni a szállítást végző cég képviselőjével, aki a köteles a körülményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, melynek 1 példánya a Vásárlót illeti meg
 8. Az Avon vállalja, hogy hibátlan és magas minőségű terméket értékesít Vásárlói részére és felelősséget vállal az esetleges jogi vagy fizikai hibákért.
 9. Elállási jog: Amennyiben, Ön Vásárlóként (természetes személy) vásárol az Avon-tól, úgy Ön a megrendelés leadásától de nem később, mint a megrendelt termék(ek) átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok szerint. Amennyiben Ön az elállási jogával élni kíván, elállási nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton a 2100 Gödöllő, Haraszti út 3. címre vagy e-mail-ben az elallas@avon.com címre. Amennyiben a 14 napos határidőn belül elküldi elállási nyilatkozatát, úgy Ön határidőben gyakorolta elállási jogát. A jelen elállási nyilatkozat-mintát megtalálja itt: https://avononline.avon.hu/mediaMarket-hu/6729/elallasi_nyilatkozat_customer.docx. Az elállással érintett termékeket az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenie az Avon részére.
 10. Az elállással kapcsolatban felmerülő szállítási költségek viselése:
  Elállás esetében a termékeket postai csomagként tudja visszaküldeni az Avon Cosmetics Hungary Kft. részére az AVON Cosmetics Hungary Kft. Prologis Harbour park DC 9-es épület 1225 Budapest, Campona utca 1.  címre küldheti vissza számunkra. A szállítás költsége a Vásárlót terheli. A termékek személyes átvételére nincs lehetőség.
 1. Abban az esetben, ha Ön felnyitotta az Önnek kiszállított terméket, tekintettel arra, hogy a kozmetikumok a felnyitás következtében mikrobiológiailag szennyeződhetnek, nem jogosult az elállási jog keretében visszaküldeni a terméket. Ugyanez a szabály vonatkozik az ún. nem-kozmetikai termékekre is, amennyiben a termék csomagolása bontott vagy sérült, úgy azon termék vonatkozásában Ön nem jogosult elállási jogát gyakorolni.
 2. Az elállás joghatásai: Ha Ön elállás keretében visszaküldi a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozás költségét is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben Ön még nem fizette ki a visszaküldött termék vételárát, úgy Önt nem illeti meg visszatérítés! Amennyiben a rendelés, amiből a termék visszaküldésre kerül, eredetileg Utánvét szolgáltatással került kiszállításra, úgy az Elállási nyilatkozaton kötelezően fel kell tüntetni azt a bankszámlaszámot is, ahová a termék árát visszautalhatjuk.
 3. Az elállási jog gyakorlásával és a termék visszaküldéssel kapcsolatos kérdéseivel, kérjük forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a 06 28 511 111 telefonszámon, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az www.avononline.avon.hu oldalon található Kapcsolat, Lépjen velünk kapcsolatba (https://www.avon.hu/REPSuite/static/widgets/contact-us/app/widget_contactus.html) üzenetküldési lehetőségen keresztül.
 4. Kellékszavatosság: Az Avon hibás teljesítése esetén Ön kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Avon-nal szemben a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint.
 5. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 6. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 7. Ön az Avon Cosmetics Hungary Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 8. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye elévülésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Avon Cosmetics Hungary Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 9. Termékszavatosság: az Avon termék hibája esetén Ön - választása szerint – a 20.- 24 pontokban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 1. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 2. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 3. Termékszavatossági igényét kizárólag az Avon termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igényét érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 4. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 5. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 6. Jótállás: hibás teljesítése esetén a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:171. § rendelkezései, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján jótállási kötelezettségünk áll fenn valamennyi olyan, a Rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, tartós fogyasztási cikknek minősülő termékre, melynek eladási ára eléri vagy meghaladja a 10.000 Forintot. A jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul:
  10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén: 1 év;
  100.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén: 2 év;
  250.000 forintot eladási ár felett: 3 év.
  Jótállási igény kizárólag a fent részletezett jogvesztő jótállási határidőben érvényesíthető.
  A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
  A fogyasztási cikkhez tartozó jótállási jegyet minden esetben a termékkel együtt szállítjuk ki Önnek. Amennyiben nem kapta meg a termékhez tartozó jótállási jegyet kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal telefonon vagy e-mailben.
  A jótállásból eredő jogokat Ön a jótállási jeggyel érvényesítheti. A kijavítás iránti igény érvényesítése során kérjük, hogy küldje vissza a terméket postai csomagként az Avon Cosmetics Hungary Kft. részére az AVON Cosmetics Hungary Kft. Prologis Harbour park DC 9-es épület 1225 Budapest, Campona utca 1.  címre. A termék személyes átvételére nincs lehetőség.
  Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során részünkről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában kötelesek vagyunk a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, kötelesek vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.
  Amennyiben a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ön nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a fogyasztási cikket az Avon Cosmetics Hungary Kft. költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, kötelesek vagyunk a terméket nyolc napon belül kicserélni. Abban az esetben, ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, az Avon Cosmetics Hungary Kft. köteles az Ön által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.
  Amennyiben a termék kijavításra a kijavítási igény Avon Cosmetics Hungary Kft. részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában -  kötelesek vagyunk a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az Avon Cosmetics Hungary Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

 

 1. A felek között a jövőben esetlegesen kialakuló jogviták esetére a felek kikötik a Gödöllői Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
 2. Békéltető testület: Tájékoztatjuk, hogy Ön panaszával a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulhat, melynek székhelye 1055 Budapest, Balassi B. utca 25. IV/2. A vitarendezéshez Önnek lehetősége van az Európai Bizottság által működtetett ún. Online Vitarendezési Platform (angolul: ODR) igénybevételére is az ec.europa.eu/odr linken keresztül.
 3. A jelen Weboldal Felhasználási Feltételek nyelve a magyar nyelv, az irányadó jog a magyar jog. A Weboldal Felhasználási Feltételekben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

AVON Tanácsadói Tartalom

 1. Az Avon Tanácsadó az Avon-tól illetve kapcsolt vállalkozásaitól (továbbiakban – „Leányvállalat”) független, harmadik személy. Mint ilyen, az Avon nem felelős az Avon Tanácsadó kijelentéseiért, cselekedeteiért, mulasztásáért legyenek azon az Avon Shop oldallal kapcsolatosak, vagy azon kívüliek.
 2. Az előzőekben foglaltakat nem korlátozva, az Avon időről - időre bizonyos eszközöket bocsáthat az Avon Tanácsadó rendelkezésére (így például, de arra nem korlátozva segítséget nyújthat egyedi Tanácsadói online oldal létrehozásához, amely Tanácsadói Oldal tartalmazhat Avon szellemi tulajdont és amely egyedi oldal teljesen vagy részben oszthatja az Avon Shop oldal URL-jét) azonban sem az Avon, sem annak Leányvállalatai nem rendelkeznek felelősséggel semmilyen szöveg, kép, tartalom, vagy bármely egyéb anyag tekintetében, amelyet az Avon Tanácsadó töltött fel az Avon Shop oldalra és/vagy a Tanácsadói Oldalra. Ön az Avon Oldal használatával tudomásul veszi, hogy sem az Avon, sem annak leányvállalatai nem felelősek semmilyen olyan egyedi anyagért, tájékoztatásért, amelyet az Avon Tanácsadó töltött fel akár az Avon Shop oldalra, akár a Tanácsadói Oldalra, illetve amelyet az Avon Tanácsadó közölt Önnel. Ezen információk, anyagok, egyediségesek a továbbiakban, mint „Avon Tanácsadói Tartalom” szerepelnek a jelen Felhasználási Szerződésben.
 3. Sem az Avon, annak leányvállalatai a.) nem ellenőrzik a pontosságát vagy a megbízhatóságát az Avon Tanácsadói Tartalomnak vagy egyéb anyagnak, amelyet az Avon Tanácsadó közölt Önnel; b.) nem vállalnak garanciát/szavatosságot az Ön és az Avon Tanácsadó közötti kommunikáció tekintetében akkor sem, ha ezen kommunikáció az Avon Tanácsadói Tartalom segítségével történik (például e-mail cím, amelyet az Avon Tanácsadó töltött fel az oldalra). Továbbá sem az Avon, sem annak leányvállalatai semmilyen tekintetben nem szavatolják, hogy az Avon Tanácsadó tiszteletben tartja a személyiségi vagy az adatvédelmi jogszabályokat.

Az Avon Shop oldalra Ön által feltöltött információ

 1. Bármilyen Ön által feltöltött információ az Avon Shop oldalra az Avon Adatvédelmi Irányelvének a hatálya alá tartozik, amelyet a következő oldalon ér el: https://Avononline.Avon.hu/adatvedelmi-iranyelv. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen harmadik személlyel kapcsolatba hozható személyes adatot közöl az Avon Shop oldalon (így például a 60. bekezdésben szabályozott Harmadik Személyek Alkalmazáson keresztül) úgy Ön tudomásul veszi, hogy a.) az ilyen harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok gyűjtése, kezelése, közzététele az Avon-tól független adatvédelmi előírások hatálya alá esik és b.) az Avon nem tartozik semmilyen felelőséggel az ilyen harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok gyűjtésével, kezelésével, közzétételével kapcsolatban akkor sem, ha az ilyen harmadik személy Avon Tanácsadó. Ön kijelenti és vállalja, hogy bármely Ön által az Avon Shop oldalon elérhetővé tett információ valós, pontos és teljes és hogy az ilyen információk valóságát, pontosságát és teljességét az elérhetővé tétel teljes időtartama alatt fenntartja, illetve biztosítja. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen harmadik személlyel kapcsolatba hozható személyes adatot közöl az Avon Shop oldalon, úgy Ön tudomásul veszi, hogy ezt kizárólag saját felelősségére teszi.

Regisztráció; Felhasználónév és Jelszó

 1. Előfordulhat, hogy bizonyos oldalak, illetve alkalmazások elérhetőségéhez (így például az 42. bekezdésben részletezett Saját Tartalom feltöltéséhez) az Avon Shop oldalon előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció során az Avon fenntartja magának a jogot az olyan felhasználónév vagy e-mail cím visszautasításához, amelyet már más személy használ; amely más személyazonosságát előnytelenül kihasználhatja, amely harmadik személy szellemi tulajdonát vagy egyéb jogát sértheti; amely bántónak, sértőnek minősülhet; illetve bármely egyéb okból kifolyólag jogellenes. Ön kijelenti és vállalja, hogy az Avon Shop oldalhoz létrehozott jelszavát bizalmasan kezeli és felhasználónevét illetve jelszavát harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé. Az Avon Shop oldalon az Ön felhasználóneve alatt történt bármely felhasználásért egyedül Ön a felelős. Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával kijelenti, hogy haladéktalanul értesíti az AVON-t a jelszavának, illetve a felhasználónevének az Avon Shop-on történt bármely jogosulatlan használatáról és vállalja, hogy az Avon Shop oldalának használatát követően minden alkalommal kilép saját felhasználói oldaláról. Az Avon mindennemű felelősségét kizárja az előzőekben részletezett szabályok nem teljesítéséből kifolyólag Önt esetlegesen ért bármely kár megtérítésével kapcsolatosan. Amennyiben Ön Avon munkavállaló vagy Avon Tanácsadó, úgy az Avon Shop oldal használatával elfogadja, hogy az Avon ebbéli minőségét az oldal használata során feltüntesse, ellenkező esetben az Avon fenntartja magának a jogot arra, hogy az Avon Shop oldal használatát az Ön részére ne biztosítsa.

Magatartási szabályok

 1. Az Avon Shop használata során Ön tudomásul veszi, hogy mindenkor a hatályos jogszabályok és előírások szerint jár el és mások jogait és méltóságát tiszteletben tartja. Továbbá az Avon Shop használatának feltétele a jelen bekezdésben részletezett magatartási szabályok követése. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben az Avon Shop használata során, akár a jelen Felhasználási Szerződés, akár a jelen magatartási szabályok bármelyikét (beleértve az esetleges szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértéseket is) jelentős mértékben vagy ismételten megsérti, úgy az Avon az Avon Shop oldalhoz történő hozzáférését azonnali hatállyal korlátozni a jelen Felhasználási Szerződés 67. bekezdése alapján.
 2. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Avon Shop használata során nem tölt fel, vagy bármely egyéb módon  nem tesz elérhetővé az Avon Shop oldalon vagy azon keresztül:
  1. olyan információt vagy anyagot, amely a.) fenyegető, zavaró, lealacsonyító, gyűlöletkeltő vagy megfélemlítő; b.) rágalmazó vagy becsületsértő; c.) csalárd vagy megtévesztő; d.) obszcén, illetlen, pornográf, vagy egyébként kifogásolható; e.) szerzői jog által védett, védjegyoltalom alatt áll, üzleti vagy magántitoknak minősül, illetve egyéb módon sértheti másnak a személyiségi jogait illetve szellemi termékét, kivéve ha az adott felhasználás a jogosult által engedélyezett.
  2. Bármely anyag, amely polgári vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, vagy ilyen felelősséggel járó tevékenység elkövetésére hív fel.
  3. Bármely olyan anyag, számítógépes programalkotás, amely alkalmas arra, hogy az Avon Shop működését (akár magát a software-t, akár a kapcsolódó hardware-t) hátrányosan befolyásolja (így különösen: „vírus”, „féreg”, „Trójai ló”, „Húsvéti tojás”, időbomba, „malware”, „spyware”).
  4. Bármely kéretlen reklámküldeménynek, spam-nek, junk mail-nek, lánclevélnek minősülő levél vagy egyéb kommunikáció illetve kereseti lehetőséget tartalmazó megkeresés az Avon előzetes kifejezett hozzájárulása hiányában.
  5. Az Avon-nal vagy egyéb más személlyel kapcsolatos kéretlen reklámküldeményt az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása hiányában. Személyes adatnak minősülő információt a jogosult előzetes engedélye nélkül.
  6. Üzleti titoknak minősülő információt a jogosult előzetes engedélye nélkül.
  7. Az Avon Shop oldalt csalárd vagy egyébként jogellenes célra használni.
  8. Az Avon Shop meghívó funkciójának használatával olyan személyt megkeresni és az Avon Shop használatára bátorítani, akit Ön személyesen nem ismer, és aki előzetesen ehhez nem járult hozzá.
  9. Az Avon Shop-t olyan tevékenységre használni, amelynek célja, hogy másokat rágalmazzon, illetve becsületükben sértsen, sértegessen, zaklasson, fenyegessen, elnyomjon vagy egyébként személyes jogaikban sértse ideértve a mások személyiségi jogait sértő információgyűjtést is az Avon Shop használóiról.
  10. Hamis benyomást, képzetet kelteni bármely természetes vagy jogi személyről, ideértve a.) megtévesztésre alkalmas módon feltüntetni Önnek bármely személlyel kapcsolatos viszonyát az Avon Shop használata kapcsán; vagy azt a hamis képzetet kelteni, hogy az Avon támogatja, illetve jóváhagyta az Ön bármely állítását, kijelentését.
  11. Megzavarni vagy gátolni az Avon Shop működését, sem annak szerverét illetve hálózatát, amelyen az Avon Shop elérhető; továbbá semmilyen a szerverrel vagy a hálózattal kapcsolatos előírást, szabályzatot, iránymutatást nem szeg meg.
  12. Harmadik személyt az Avon Shop használatában akadályozni, gátolni (ideértve egyebek mellett az Avon Shop bármely részének meghekkelését).
  13. Arra használni az Avon Shop-t az Avon előzetes írásbeli engedélye nélkül, hogy a.) az Avon-on kívüli más terméket illetve szolgáltatást reklámozzon; b) az Avon Shop oldal látogatóit arra rábírni, illetve törekedni arra, hogy azok az Avon-on kívüli egyéb jogi, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társasággal bármilyen üzleti vagy egyéb jellegű kapcsolatra lépjenek.
  14. Az Avon előzetes írásbeli felhatalmazása hiányában az Avon Shop oldalt akár egészben, akár részleteiben reprodukálni, másolni, átruházni vagy bármely egyéb módon az Avon-on kívüli üzleti célból felhasználni.
  15. Az Avon Shop oldalt akár egészben akár részleteiben módosítani, adaptálni, lefordítani, szétbontani, visszafejteni, kivéve ha azt az irányadó magyar jogszabályok lehetővé teszik.
  16. Az Avon Shop oldalt eltávolítani. Semmilyen szerzői jogra, védjegyre, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonra utaló hivatkozást eltávolítani sem magáról az Avon Shop oldalról sem az Avon Shop oldalról származó anyagból.
  17. Semmilyen módon másolni („frame”; „mirror”) az Avon Shop oldalt, sem részleteiben, sem egészében.
  18. Adatbázist létrehozni az Avon Shop letöltésével és tárolásával.
  19. Az Avon előzetes írásbeli felhatalmazása hiányában semmilyen automatikus vagy manuális eszközt (így például: robot, „spider”, oldal kereső és kiaknázó applikáció) használni annak érdekében, hogy az Avon Shop oldal tartalmát részleteiben vagy egészében feltárja illetve, hogy manipulálja, vagy újra előállítsa az Avon Shop navigációs struktúráját vagy felületét.
  20. Az Avon által elérhetővé tett widget-et harmadik személy által üzemeltett weboldalon elhelyezni ezen weboldalak felhasználási feltételeibe ütköző módon.
 3. Továbbá Ön tudomásul veszi, hogy egyedül Ön felelős bármely telekommunikációs eszköz, szélessávú internet elérhetőség, számítógép, illetve bármely egyéb eszköz és szolgáltatás saját költségen történő beszerzéséért és üzemeltetéséért, amely az Avon Shop használatához esetleg szükséges.

Saját tartalom

 1. Az Avon Shop tartalmazhat olyan részeket, ahol Ön saját információt, anyagot (ideértve különösen: szöveg, kép, fotó, grafika, zene, video, audiovizuális mű, adat, fájl, link) tölthet fel (továbbiakban – „Saját Tartalom”). A Saját Tartalom az Ön tulajdonát képezi a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak figyelembevétele mellett (különös tekintettel a 43. bekezdésben foglalt felhasználási engedélyre). A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Saját Tartalom használata során Ön nem használhat semmilyen olyan anyagot, tartalmat, amely az Avon, illetve leányvállalatai tulajdonát képezi, illetve amelyekkel kapcsolatban az Avon vagy annak leányvállalatai felhasználási engedéllyel rendelkezik (továbbiakban – „Avon Tartalom”), kivéve, ha ehhez az Avon kifejezetten, előzetesen, írásban hozzájárult. Az Avon Tartalom tekintetében a tulajdonosi, illetve felhasználási jogosultságokkal kizárólag az Avon, annak leányvállalatai, illetve azon személyek rendelkeznek, akik erre engedélyt kaptak.
 2. Felhasználási engedély: A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön az Avon Shop oldalra feltöltött Saját Tartalom tekintetében feltétlen, térbeli és időbeli korláttól mentes, jogdíjmentes (ingyenes), nem kizárólagos, visszavonhatatlan, szabadon átruházható és további felhasználásra szabadon engedélyt biztosító felhasználási engedélyt ad az Avon és annak leányvállalatai részére arra, hogy i.) a Saját Tartalmat és a Saját Tartalom részét képező bármely anyagot, bármilyen jelenleg ismert vagy a jövőben kidolgozásra kerülő módon, többszörözze, terjessze, nyilvánosan előadja, azt nyilvánossághoz közvetítse, átdolgozza, lefordítsa, átruházza akár ingyenesen, akár ellenérték fejében, vagy bármely egyéb módon használja illetve hasznosítsa, továbbá a felhasználást harmadik személyek részére bármilyen módon átengedje; ii.) a Saját Tartalom egészét vagy bármely részletét az Avon vagy annak leányvállalatai által létrehozott műhöz, illetve az Avon vagy annak leányvállalatai által forgalmazott termékekhez, nyújtott szolgáltatásokhoz szabadon felhasználja; iii.) a Saját Tartalommal kapcsolatosan bármely védjegyoltalmat, szerzői jogot illetve egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogosultságokkal éljen iv.) az Ön nevét, fotóját, portréját, képét, hangját, képmását és bármely egyéb biografikus információját reklám illetve egyéb promóciós célból felhasználja akár a Saját Tartalommal kapcsolatban akár azon kívüli célból; v.) a Saját Tartalmat (ideértve annak tartalmát, vagy az abból előállított további anyagot, művet) reklám illetve egyéb promóciós célból felhasználja. Amennyiben Ön nem kíván ilyen felhasználási engedélyt biztosítani az Avon és annak leányvállalatai részére, úgy kérjük, hogy Saját Tartalmat ne töltsön fel az Avon Shop oldalra.
 3. Felelősség kizárása: Előfordulhat, hogy az Avon Shop látogatói olyan információt és/vagy anyagot töltenek fel az oldalra, amely téves, megtévesztő, vagy egyébként sérti a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit. Az Avon és leányvállalatai, illetve azok munkavállalói, képviselői, felhasználói jogosultjai semmilyen módon nem támogatják az Avon Shop oldalon elhelyezett ilyen információkat és anyagokat, és nem felelősek az ilyen információk és anyagok bármilyen módon történő felhasználásáért. Az Avon bármely Saját Tartalom tekintetében azt vélelmezi, hogy az semmilyen bizalmas információt nem tartalmaz és a Saját Tartalom illetve az abban foglaltak i.) harmadik személyek részére szabadon elérhetővé tehetők; illetve ii.) szabadon felhasználhatók és ezen felhasználás (A) semmilyen titoktartási kötelezettség alá nem esik, (B) semmilyen harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Az Avon minden jogot fenntart arra vonatkozóan, hogy bármikor, egyoldalúan korlátozásokat vezessen be a Saját Tartalom számát illetve méretét tekintve, illetve hogy limitálja a Saját Tartalom számára fenntartott tárhely kapacitást.
 4. Megfelelő ellenérték elismerése: A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön kijelenti és elismeri, hogy i.) megfelelő ellenszolgáltatásban részesült az Ön által a jelen Felhasználási Feltételek szerint a Saját Tartalommal kapcsán biztosított felhasználási engedéllyel kapcsolatban, mely ellenszolgáltatás magában foglalja – egyebek mellett – azt a lehetőséget, hogy Ön részt vehet az Avon Shop által biztosított tevékenységeken, és azt a lehetőséget, hogy a Saját Tartalom Avon illetve leányvállalatai által történő felhasználása kedvező lehetőségeket (publicitást) teremthet az Ön számára; ii.) semmilyen további ellenszolgáltatásra nem tart igényt a Saját Tartalom Avon, annak leányvállalatai vagy harmadik személyek által történő felhasználása tekintetében adott felhasználási engedélye ellenében.
 5. Kijelentés és szavatosság: Ön ezúton kijelenti és szavatolja, hogy i.) minden jogosultsággal és felhatalmazással rendelkezik a jelen Felhasználási Feltételek elfogadására; ii.) minden jogosultsággal és felhatalmazással rendelkezik a Saját Tartalom tekintetében, így különösen amennyiben a Saját Tartalom harmadik személy oltalma alatt álló anyagot, információt tartalmaz, úgy ezen anyagot csak és kizárólag abban az esetben használja fel a Saját Tartalommal kapcsolatban, amennyiben a vonatkozó engedélyt a felhasználás tekintetében a jogosulttól megkapta; iii.) a Saját Tartalom Avon, Leányvállalatai, illetve harmadik személyek által történő felhasználása nem sért fennálló szerzői jogot, védjegyet, egyéb szellemi tulajdont, üzleti titkot; iv.) a Saját Tartalom maga, illetve az abban foglaltak nem tartalmaznak bizalmas információt; v.) a Saját Tartalom létrehozása, felhasználása, feltöltése során Ön (A) minden vonatkozó hatályos jogszabályt, előírást figyelembe vett/vesz (így különösen a 39-41. bekezdésben foglalt magatartási szabályokat) és (B) harmadik személlyel kapcsolatban fennálló szerződéses vagy egyéb kötelezettségeit nem sértette meg; továbbá vi.) amennyiben a Saját Tartalom harmadik személy személyes adatát, képmását tartalmazza úgy e harmadik személytől teljes körű, írásbeli engedéllyel rendelkezik ezen felhasználás(ok) tekintetében; valamint ha e harmadik személy fiatalkorúnak minősül úgy rendelkezik a törvényes képviselő írásbeli engedélyével ezen felhasználás(ok) tekintetében, mely írásbeli engedélyt az Avon felhívására Ön köteles 5 munkanapon belül az Avon részére bemutatni. Amennyiben a Saját Tartalom harmadik személy beazonosítható arcképét tartalmazza úgy javasoljuk, hogy ne tüntessen fel személyes adatot (pld. név, cím) ezen személlyel kapcsolatban.
 6. Joglemondás, további szavatosságok: Tekintettel arra, hogy az Avon Shop használata külön ellenérték megfizetése nélküli lehetőség az Ön, illetve bármely látogató részére, így Ön a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban, illetve amennyiben a Saját Tartalom felhasználása nem sérti a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket, úgy a Saját Tartalommal szemben sem az Avon-nal, sem annak leányvállalataival, sem azok munkavállalóival, képviselőivel szemben semmilyen igényt (sem peres, sem peren kívüli formában) nem támaszt sem most, sem a jövőben. Úgyszintén a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy a Saját Tartalommal kapcsolatban minden Önt, mint szerzői jogosultat/szellemi jog tulajdonost megillető jogról lemond az Avon és annak leányvállalatai javára (és ismételten megerősíti, hogy a Saját Tartalommal kapcsolatban minden szükséges írásbeli engedéllyel rendelkezik harmadik személyek személyi/szerzői/szellemi alkotáshoz fűződő jogait esetleg érintő felhasználással kapcsolatban). Bármikor, az Avon ilyen irányú felhívására Ön köteles: i.) minden szükséges jognyilatkozatot illetve egyéb cselekedetet megtenni annak érdekében, hogy az Avon és leányvállalatai a jelen Felhasználási Feltételekben részükre biztosított jogaikkal a lehető legteljesebb mértékben élhessenek; és ii.) a jelen Felhasználási Feltételek egy nyomtatott példányát aláírásával ellátni.
 7. Egyoldalú döntési jogosultság: Az Avon bármikor, egyoldalúan dönthet arról, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt jogaival kíván-e élni és ha igen, milyen mértékben és az Avon nem köteles i.) bármilyen módon használni a Saját Tartalmat vagy ii.) a Saját Tartalmat az Avon Shop oldalon illetve bármely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban feltüntetni.

Kéretlen Hozzászólások

 1. Az Avon és a leányvállalatai a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseken kívül nem kér észrevételt, javaslatot, véleményt vagy bármely egyéb hozzászólást (továbbiakban – „Kéretlen Hozzászólás”) akár az Avon Shop oldallal, akár a forgalmazott termékekkel, illetve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen Kéretlen Hozzászólást az Avon a.) semmilyen körülmények között nem kezeli bizalmasan és b.) szabadon, saját belátása szerint használhatja fel, akár publikusan is. Sem az Avon, sem annak leányvállalatai részéről semmilyen kötelezettség nem áll fenn az ilyen Kéretlen Hozzászólással kapcsolatosan, és azokat az Avon és a leányvállalatai bármely célból szabadon felhasználhatják mindenféle ellenérték megfizetése nélkül.

Ellenőrzés, Kifogásolható Tartalmak Jelentése

 1. Az Avon egyoldalúan dönthet arról, hogy a.) figyelemmel kövesse, ellenőrizze vagy megváltoztassa a Saját Tartalmat akár az Avon Shop oldalon történő megjelenést megelőzően, akár azt követően; b.) felhívja Önt annak igazolására, hogy a Saját Tartalommal kapcsolatban minden jogosultsággal és felhatalmazással rendelkezik a fenti kijelentése szerint; és/vagy c.) elutasítsa illetve eltávolítsa a Saját Tartalmat bármikor indokolás nélkül (különösen, ha alapos gyanú merül fel a tekintetben, hogy Ön a fenti kijelentése ellenére nem rendelkezik a Saját Tartalommal kapcsolatban minden jogosultsággal és felhatalmazással). Ön kijelenti, hogy a fenti ellenőrzés során az Avon-nal mindenben együttműködik. Az Avon-nak jogában áll az Adatvédelmi Irányelvében foglaltak figyelembevételével a Saját Tartalmat, illetve a Saját Tartalom feltöltésének részleteit harmadik személyekkel bármely okból kifolyólag megosztani.
 2. Amennyiben Ön bármely jogellenes, rágalmazó, becsületsértésre alkalmas, vagy egyébként kifogásolható tartalmat (ami nem szerzői jogsértés, védjegybitorlás, vagy egyéb szellemi tulajdonnal kapcsolatos visszaélés, lásd az 52-53. bekezdések alatt) észlel az Avon Shop oldalon, úgy írásbeli bejelentést tehet az Avon részére a következő címen: ugyfel.szolgalat@avon.com. Kérjük, hogy bejelentésében minél részletesebben jelölje meg a jogsértés gyanújával érintett anyagot és jelölje meg az anyag pontos elérhetőségét is a URL feltüntetésével.

Az AVON szellemi tulajdona

 1. Az Avon Shop és az oldalon található információk és anyagok (ideértve különösen az Avon Tartalmat) az Avon, annak leányvállalatai és az esetleges egyéb jogtulajdonosok, beszállítók szellemi tulajdonát képezi. Az ilyen információk és anyagok szerzői jog, védjegyjog, szabadalom és egyéb szellemi tulajdont védő jogszabályok által védettek. Az Avon kifejezett, előzetes hozzájárulása hiányában Ön nem jogosult az ilyen anyagok (különösen az Avon Tartalom) többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, annak nyilvánossághoz közvetítésére, átdolgozására, lefordítására, átruházására akár ingyenesen akár ellenérték fejében, vagy bármely egyéb módon történő használatára, illetve hasznosítására, továbbá arra, hogy a felhasználást harmadik személyek részére bármilyen módon átengedje.
 2. Az Avon, annak leányvállalatai és az esetleges egyéb jogtulajdonosok, beszállítók szellemi tulajdonát képezik az Avon Shop oldalon megtalálható kereskedelmi nevek, védjegyek (ideértve különösen az „Avon” megjelölést). Bármely védjegy, amely az Avon Shop oldalon megtalálható, és amely nem az Avon vagy a leányvállalatainak tulajdonát képezik, harmadik félhez, mint jogosulthoz tartozik. Az Avon védjegyek használata nem megengedett harmadik termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve bármely egyéb módon, amely alkalmas arra, hogy az Avon védjegy megkülönböztető jellegét gyengítse és zavart okozzon harmadik személyek körében. Sem a jelen Felhasználási Feltételek, sem az Avon Shop oldalon fellelhető információ nem értelmezhető úgy, hogy az engedélyt ad az Avon, vagy egyéb védjegyek, kereskedelmi nevek használatára a védjegyjogosult, illetve az egyéb jogosult kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Avon Shop oldal (ideértve az annak üzemeltetését lehetővé tevő szoftvert is) bármilyen jogosulatlan használata polgári illetve büntetőjogi következményekkel járhat, ideértve a védjegybitorlást is.

Ajándéksorsolás, Egyéb Promóciós Játék

 1. Bármely ajándéksorsolás, egyéb promóciós játék, mely az Avon Shop oldalon elérhető (továbbiakban – „Promóciós Játék”) külön játékszabályhoz kötött, melynek feltételei eltérhetnek a jelen Felhasználási Feltételektől. A Promóciós Játékban való részvétellel Ön elfogadja e külön játékszabályok feltételeit, mint kötelező előírásokat. Amennyiben a Promóciós Játék külön játékszabályában foglalt előírások a jelen Felhasználási Feltételektől eltérnek, úgy a külön játékszabályában foglalt előírások az irányadók.

Hatály

 1. Az Avon Shop oldalt az Avon ellenőrzi és üzemelteti és az Avon Shop működésére a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók. Kivéve, ha az Avon Shop oldalon ezzel ellentétes információ található, az Avon Shop oldalon kínált termékek és szolgáltatások az Avon termékei illetve szolgáltatásai.
 2. Az Avon nem vállal felelősséget azért, hogy az Avon Shop oldalon elérhető anyagok, termékek, szolgáltatások megfelelnek harmadik országok előírásainak, jogszabályainak. Amennyiben Ön harmadik országból használja, az Avon Shop oldalt úgy ezt csak saját felelősségére teheti és az oldal használatával tudomásul veszi, hogy a magyar jogszabályok előírásainak adott esetben meg kell felelnie. Az Avon fenntartja a jogot arra, hogy az Avon Shop elérhetőségét, akár egészben, akár részben bármely személy, terület, ország vagy joghatóság tekintetében egyoldalúan korlátozza vagy megszüntesse. Az Avon az általa forgalmazott termékeket kizárólag Magyarország területén szállítja ki.

Harmadik Személyek Alkalmazásai

 1. Az Avon Shop működése során előfordulhat, hogy az oldal együttműködik, illetve használ harmadik személyekhez tartozó szoftvereket és szolgáltatásokat (továbbiakban – „Harmadik Személyek Alkalmazásai”). Tekintettel arra, hogy az Avon nem ellenőrzi ezen Harmadik Személyek Alkalmazásait, így Ön elfogadja hogy sem az Avon, sem annak leányvállalatai, sem munkavállalói illetve képviselőik nem felelősek semmilyen tekintetben ezen Harmadik Személyek Alkalmazásaiért, így különösen ezen alkalmazások működéséért, megfelelőségéért, egységességéért, minőségéért, használatóságáért, biztonságáért, vagy az ezekhez kapcsolódó szellemi alkotások védelméért. Az Avon nem köteles ellenőrizni a Harmadik Személyek Alkalmazásait és az Avon bármikor egyoldalúan – egészben vagy részben - eltávolíthatja, korlátozhatja, illetve megtilthatja ezen Harmadik Személyek Alkalmazásaihoz történő hozzáférést. Pusztán az Avon Shop oldalon történő elérhetősége ezen Harmadik Személyek Alkalmazásainak nem jelenti azt, hogy az Avon ezen Harmadik Személyek Alkalmazásait ajánlja, továbbá azt sem, hogy az Avon ezen Harmadik Személyek Alkalmazásai szolgáltatóval bármilyen együttműködésben lenne. Ön tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a Harmadik Személyek Alkalmazásainak használata külön felhasználási feltételekhez kötött, melyet Önnek el kell fogadnia a használathoz. A jelen Felhasználási Feltételek nem hoznak létre semmilyen jogviszonyt Ön és a Harmadik Személyek Alkalmazásának szolgáltatói között és a Felhasználási Feltételek semmilyen szavatosságot vagy garanciát nem keletkeztetnek az Avon, az Avon leányvállalatok, azok munkavállalói, képviselői részére a Harmadik Személyek Alkalmazásaival kapcsolatban.

Harmadik Személy Tartalom

 1. Az Avon Shop tartalmazhat olyan funkciókat, amelyek a rendszeren vagy a hálózaton keresztül lehetővé teszik olyan tartalomhoz vagy kommunikációhoz való hozzáférést, amelyek nem az Avon-hoz, hanem harmadik személyekhez tartoznak (továbbiakban – „Harmadik Személy Tartalom”). Ezen funkció használatával Ön hozzájárul és engedélyezi az Avon számára az ilyen Harmadik Személy Tartalomhoz történő hozzáférést és továbbítást. Tekintettel arra, hogy az Avon nem ellenőrzi ezen Harmadik Személy Tartalmat, így Ön elfogadja hogy sem az Avon, sem annak leányvállalatai, sem munkavállalói illetve képviselőik nem felelősek semmilyen tekintetben ezen Harmadik Személy Tartalomért, így különösen ezen tartalmak megfelelőségéért, egységességéért, minőségéért, jogszerűségéért, használatóságáért, biztonságáért, vagy az ezekhez kapcsolódó szellemi alkotások védelméért. Az Avon nem köteles ellenőrizni a Harmadik Személy Tartalmat és az Avon bármikor egyoldalúan – egészben vagy részben - eltávolíthatja, korlátozhatja illetve megtilthatja ezen Harmadik Személy Tartalomhoz történő hozzáférést.  Az Ön hozzáférése az Avon Shop oldalon a Harmadik Személy Tartalomhoz nem jelenti azt, hogy az Avon ezen Harmadik Személy Tartalmat ajánlja, továbbá az sem, hogy az Avon ezen Harmadik Személy Tartalom szolgáltatóval bármilyen együttműködésben lenne. Ön tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak olyan esetek amikor a Harmadik Személy Tartalomnak a használata külön felhasználási feltételekhez kötött, melyet Önnek el kell fogadnia a használathoz. A jelen Felhasználási Feltételek nem hoznak létre semmilyen jogviszonyt Ön és a Harmadik Személy Tartalom szolgáltatói között és a Felhasználási Feltételek semmilyen szavatosságot vagy garanciát nem keletkeztetnek az Avon, a Avon leányvállalatok, azok munkavállalói, képviselői részére a Harmadik Személy Tartalommal kapcsolatban.

Hivatkozások más oldalakra illetve más oldalakról

 1. Az Avon Shop tartalmazhat más oldalakra vonatkozó hivatkozásokat/linkeket, illetve harmadik oldalakról származó tartalmakat. Amennyiben ezzel ellentétes, kifejezett állítást nem tesz az Avon az Avon Shop oldalon, úgy az Avon semmilyen módon nincs kapcsolatban azon harmadik oldalak üzemeltetőivel, akiknek az oldalára mutató esetleges hivatkozást tartalmaz, vagy akiknek az oldaláról származó esetleges tartalmakat mutat az Avon Shop oldal. Ebből kifolyólag az Avon semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen harmadik weboldalakon megjelenő információk pontosságával, tartalmával vagy hozzáférhetőségével kapcsolatban. Az Avon nem tud felelősséget és/vagy szavatosságot vállalni azért, hogy Ön elégedett lesz azokkal a termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal, amelyeket olyan harmadik fél oldalán ér el, amely az Avon Shop-hoz kapcsolódik, illetve onnan érhető el, mivel ezen harmadik felek oldalait független kereskedők működtetik, illetve az ő tulajdonukban van. Az Avon nem támogat egyetlen, ilyen harmadik oldalon elérhető terméket és/vagy szolgáltatást sem, és nem is szavatolja az ilyen harmadik fél által üzemeltett oldalakon megtalálható információk pontosságát és megbízhatóságát (beleértve, de nem kizárólagosan a hitelkártyára vonatkozó, ill. más személyes adatokat), amelyek megadását harmadik fél kéri Öntől akár az általa üzemeltett oldalon keresztül akár bármely egyéb módon.
 2. Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy bármely harmadik fél által üzemeltetett oldalon keresztül elérhető tartalom, információ, adat, reklám, termék, szolgáltatás vagy bármely egyéb anyag Ön általi használata egyedül az Ön felelőssége és ezen harmadik oldalak használata során Ön elfogadja ezen oldalak felhasználási feltételeit.
 3. Az Avon minden jogot fenntart az ilyen más oldalakra vonatkozó hivatkozások/linkek, illetve harmadik oldalakról származó tartalmak, egyoldalú, saját döntésen alapuló, előzetes értesítés nélküli, technikai vagy bármilyen egyéb módon történő blokkolására.

Szavatosság kizárása

 1. Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Avon Shop hibátlan, akadálymentes működéséért, használatáért (így különösen, hogy az oldal megszakítás nélkül folyamatosan elérhető, működőképes vagy, hogy az esetlegesen jelzett/észlelt hibák kijavításra kerülnek, továbbá hogy az oldal vírus vagy egyéb káros komponensektől mentes, illetve hogy az oldal bármely hardware-rel vagy software-rel kompatibilis) az Avon semmilyen jótállást/szavatosságot nem vállal. Az Avon úgyszintén nem vállal semmilyen jótállást/szavatosságot az Avon Shop oldalon megtalálható információk, anyagok megfelelőségért, időszerűségéért, teljességéért, illetve megbízhatóságáért. Az ilyen anyagok, információk Ön általi bármely célból történő felhasználása kizárólag az Ön felelőssége.
 2. Előfordulhat, hogy harmadik személyek jogosulatlanul hozzáférnek, és különféle módosításokat hajtanak végre az Avon Shop oldallal kapcsolatban. Amennyiben ilyen jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás jut az Ön tudomására, kérjük Önt, hogy azt jelentse be a részünkre az esemény minél részletesebb leírásával és az URL elérhetőség feltüntetésével a következő címen: ugyfel.szolgalat@avon.com.

Kártérítési felelősség korlátozása/kizárása

 1. Tekintettel arra, hogy az Avon Shop használata ellenérték megfizetése nélküli lehetőség az Ön illetve bármely látogató részére, így az Avon mindennemű felelősségét kizárja az Avon Shop használata során az Önt, illetve bármely látogatót ért esetleges károk megtérítése tekintetében, amelyet Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával tudomásul vesz és nyugtáz.
 2. Az Avon úgyszintén nem vállal semmilyen felelősséget az Ön anyagaihoz, saját tartalomhoz történő engedély nélküli hozzáférésből eredő esetleges károkért és nem szavatolja, hogy az Ön által küldött levelek a címzett részére megérkeznek illetve, hogy az Önnek küldött leveleket Ön megkapja. Az Avon semmilyen felelősséget nem vállal harmadik személyek (ideértve az Avon Tanácsadókat is) által elkövetett bármely jogsértésekért (így például harmadik személyeket megillető szellemi tulajdon megsértése, harmadik személyek magántitokhoz, üzleti titokhoz fűződő jogainak megsértése, harmadik személyek jó hírnevének megsértése illetve személyes adatokhoz fűződő jogainak megsértése).

Kártérítés

 1. A Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy teljes körű felelőséggel tartozik az Avon, az Avon leányvállalatai, illetve ezek képviselői iránt bármely, az alábbiakban felsorolt cselekedetével okozott károk megtérítése iránt: a.) az Avon Shop használatával kapcsolatos bármely tevékenysége; b.) a jelen Felhasználási Szerződés, vagy bármely egyéb Avon irányelv, útmutatás rendelkezéseinek a megsértése; c.) az Avon Shop-on Ön által elérhetővé tett bármely anyaggal elkövetett jogsértés (ideértve különösen harmadik személyeket illetve az Avon-t megillető szellemi tulajdon megsértése, harmadik személyek magántitokhoz, üzleti titokhoz fűződő jogainak megsértése, harmadik személyek jó hírnevének megsértése illetve személyes adatokhoz fűződő jogainak megsértése); d.) az Avon Shop látogatóival szemben elkövetett bármely jogsértés.

Megszüntetés, korlátozás

 1. A jelen Felhasználási Szerződés annak megszüntetéséig hatályos. A Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Avon jogosult bármikor, egyoldalúan, indokolás nélkül felfüggeszteni, korlátozni, vagy akár teljes mértékben megtiltani az Ön hozzáférési jogosultságát az Avon Shop oldalhoz, ideértve különösen azt az esetet, ha annak gyanúja merül fel, hogy Ön megszegte a Felhasználási Szerződés bármely rendelkezését (így különösen, de arra nem korlátozva a 39-41. bekezdésben foglalt magatartási szabályokat). Az ilyen azonnali hatályú felfüggesztés, korlátozás illetve megtiltás esetén az Ön mindenfajta hozzáférési jogosultsága az Avon Shop oldalhoz azonnal megszűnik. A Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előzőekben említett felfüggesztés, korlátozás, vagy megtiltás akár külön előzetes értesítés nélkül is megtörténhet és az Avon jogosult azonnali hatállyal inaktiválni, vagy törölni az Ön felhasználónevét és/vagy jelszavát, továbbá törölni bármely információt vagy fájlt illetve korlátozni az azokhoz való hozzáférést, amelyek az Ön Avon Shop oldal használatával kapcsolatosan keletkeztek. A Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy az Avon az előzőekben említett felfüggesztés, korlátozás, vagy megtiltás esetén semmilyen felelősséggel nem tartozik Ön vagy harmadik személyek felé és nem kötelezhető az Ön Avon Shop oldal használatával kapcsolatosan esetlegesen keletkezett információkhoz vagy fájlokhoz történő hozzáférés biztosítására. Az Avon minden jogot fenntart annak érdekében, hogy megtegye az általa szükségesnek vélt lépéseket annak érdekében, hogy az Ön tevékenysége megfeleljen a jelen Felhasználási Szerződés rendelkezéseinek (ideértve, de arra nem korlátozva az Avon Shop használatából akár Önnel akár harmadik személyekkel szemben indított jogi/közigazgatási eljárásokat is). A Felhasználási Szerződés Tanácsadói Tartalomra, Avon Shop oldalra Ön által feltöltött információ, Magatartási Szabályok, Saját tartalom, Ellenőrzés, Az Avon Szellemi Tulajdona, Területi hatály, Harmadik Személyek Alkalmazásai, Harmadik Személy tartalom, Hivatkozások más oldalakra illetve más oldalakról, Szavatosság kizárása, Kártérítési felelősség korlátozása/kizárása, Kártérítés, Megszüntetés, korlátozás, Szellemi tulajdon védelme, Irányadó jog, Egyéb rendelkezések rendelkezéseiben foglaltak hatályát a jelen Felhasználási Szerződés megszüntetése nem érinti, azok továbbra is hatályos rendelkezéseket tartalmaznak.

Szellemi tulajdon védelme

 1. Amennyiben ön úgy gondolja, hogy az Avon Shop oldalon található bármely anyag sérti az ön szellemi tulajdonát (szellemi termékét/alkotását), úgy írásbeli bejelentést tehet az Avon részére, mely bejelentésben az alábbi információkat szükséges feltüntetni:
  a jogosult fizikai illetve elektronikus aláírása, akinek a szellemi alkotását az anyag sértheti; illetve aki jogosult eljárni a szerző képviseletében;
  a szellemi termék, illetve amennyiben egy bejelentésben több szellemi alkotás sérelmét is feltételezik, akkor az ilyen szellemi alkotások részletes felsorolása, mellyel a konkrét szellemi alkotások beazonosíthatóvá válnak;
  annak az anyagnak a részletes megjelölése, amely útján az állítólagos szellemi jogsértés megtörtént, és amelynek eltávolítását, illetve az ahhoz történő hozzáférés korlátozását, tiltását a jogosult az Avon-tól kéri a bejelentésben (annak érdekében, hogy a bejelentésben foglaltak minél előbb ellenőrizhetők legyenek az Avon részéről, kérjük, hogy az érintett anyagra mutató URL linket is jelöljék meg a bejelentésben);
  azon elérhetőségek (így pld. cím, telefonszám, e-mail cím), amelyeken az Avon kapcsolatba léphet önnel;
  azzal kapcsolatos nyilatkozata, hogy a szellemi jogsértés bejelentése során Ön jóhiszeműen járt el, és hogy legjobb tudomása szerint a kérdéses anyag használata nem került engedélyezésre a szerző, illetve egyéb jogosult által; és
  arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a bejelentése pontos és Ön teljes körűen jogosult eljárni a szellemi jogsértés bejelentése során.
 1. Tekintettel arra, hogy sokszor nem egyszerű annak eldöntése, hogy egy konkrét anyag bármilyen szellemi jogsértést valósít meg, így az Avon-nak jogában áll további információk kérése Öntől vagy harmadik féltől mielőtt az anyag eltávolításával kapcsolatos végső döntését meghozza. Ön tudomásul veszi, hogy az Avon megadhatja a feltételezett jogsértő részére az Ön elérhetőségét annak érdekében, hogy ő közvetlenül válaszolhasson az Ön állításaira. Az Avon minden jogot fenntart az olyan anyagok Avon Shop oldalról történő eltávolítására, amely harmadik személy szellemi alkotását sérti a magyar jogszabályok értelmében. A bejelentést a következő címre teheti meg: ugyfel.szolgalat@avon.com.
 2. Amennyiben Ön az Avon Shop használatával vagy egyébként az Avon szellemi tulajdonát megsérti, úgy tudomásul veszi, hogy az Avon a vonatkozó jogszabályok keretében felléphet Önnel szemben a jogsértés megszüntetése és a jogsértésből fakadóan az Avon-t ért mindenfajta kár megtérítése iránt.

Irányadó jog

 1. A jelen Felhasználási Szerződés rendelkezései és abból származó esetleges jogviták elbírálása tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön aláveti magát a Gödöllői Járásbíróság kizárólagos illetékességének a jelen Felhasználási Szerződésből vagy az Avon Shop hozzáféréséből és/vagy használatából származó esetleges jogviták elbírálására.
 2. A jelen Felhasználási Szerződés az Avon szellemi terméke© és mint ilyen a vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Az Avon minden ezzel kapcsolatos jogát fenntartja.

Egyéb rendelkezések

 1. Amennyiben a jelen Felhasználási Szerződés bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy hatálytalannak minősülne, az ilyen rendelkezés nem érinti a Felhasználási Szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, illetve hatályosságát és az ilyen rendelkezéseket a Felhasználási Szerződés egyéb rendelkezéseitől külön kell kezelni és értelmezni. A jelen Felhasználási Szerződés semmilyen körülmények között nem hoz létre Ön és az Avon között munkaviszonyt, önálló kereskedelmi ügynöki vagy egyéb ügynöki jogviszonyt és ún. franchise megállapodásnak sem minősül. A Felhasználási Szerződésből származó jogok illetve kötelezettségek az Avon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem engedményezhetők. A Felhasználási Szerződésből származó bármely konkrét jogról/jogosultságról való lemondás nem értelmezhető kiterjesztő módon, így  az semmilyen körülmények között nem jelenti a Felhasználási Szerződésből egyébként származó egyéb jogokról/jogosultságokról történő lemondást. A Felhasználási Szerződés címei, alcímei pusztán a könnyebb eligazodás célját szolgálják, és nem az adott bekezdés értelmezését elősegítő megnevezések. A jelen Felhasználási Szerződés illetve minden egyéb, a jelen Felhasználási Szerződésben hivatkozott egyéb vonatkozó megállapodás képezi az Ön és az Avon között az Avon Shop használatával kapcsolatban létrejött teljes megállapodást, és a jelen Felhasználási Szerződés hatályon kívül helyezi az ebben a tárgyban Ön és az Avon között esetleg létrejött minden korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást. A jelen Felhasználási Szerződéssel kapcsolatos bármely tájékoztatást az Avon saját döntése szerint, akár az Avon Shop oldalon elhelyezett felhívással, akár e-mail vagy rendes levél útján, joghatályosan közölheti Önnel, melyet Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával tudomásul vesz. Úgyszintén tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási Szerződés kinyomtatott formában, illetve az előző mondatban részletezett, akár elektronikus úton közölt tájékoztatás/közlés joghatályos szerződésnek, illetve közlésnek minősül és ezen dokumentumok egy esetleges bírósági vagy hatósági eljárásban az egyéb, írásban létrejött dokumentumokkal/közlésekkel azonos bizonyító erővel bírnak.
 2. A jelen Felhasználási Szerződés az Avon szellemi terméke© és mint ilyen a vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Az Avon minden ezzel kapcsolatos jogát fenntartja.
{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]